مهر تایید بر ۴۰ درصد آسانسورهای اماکن عمومی قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بدری با بیان اینکه کار نظارت بر آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی از یک سال پیش آغاز شده است که بر اساس آن ۴۰ درصد آسانسورهای قم تاییدیه دریافت کرده اند.افزود: ۵۰ درصد در حال بازرسی و ۱۰ درصد نیز اخطار پلمپ دریافت کرده اند.

رئیس اداره اندازه، اوزان و مقیاس های اداره کل استاندارد استان گفت: 40 درصد آسانسور های اماکن عمومی و دولتی قم گواهی استاندارد دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بدری با بیان اینکه کار نظارت بر آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی از یک سال پیش آغاز شده است که بر اساس آن 40 درصد آسانسورهای قم تاییدیه دریافت کرده اند.افزود: 50 درصد در حال بازرسی و 10 درصد نیز اخطار پلمپ دریافت کرده اند.

وی گفت: نظارت بر آسانسورهای اماکن شخصی نیاز به حکم قضایی دارد که در صورت موافقت دستگاه قضا بر آسانسورهای اماکن شخصی نیز نظارت می شود.

بدری افزود: آسانسورهای مساکن مهر نیز در تیررس نظارت اداره استاندارد است که در این خصوص اداره کل راه و شهرسازی با تعیین مهلت، پیمانکاران به به دریافت استاندارد ملزم کرده است.


مشاهده در وبسایت منبع