کشف ۴۴کیلوگرم مواد مخدر صنعتی درپاکدشت

فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت:در پی گزارشهای مردمی و تحت نظرگرفتن اعضای باند توسط ماموران اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شرق استان تهران یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در پاکدشت به دام پلیس گرفتار شدند.

طی تماسهای مردمی وپایش های اطلاعاتی باند تهیه وتوزیع مواد مخدر در پاکدشت به دام افتادند.

فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت:در پی گزارشهای مردمی و تحت نظرگرفتن اعضای  باند توسط ماموران اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شرق استان تهران یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در پاکدشت به دام پلیس گرفتار شدند.

سردار عبدالرضا ناظری گفت:اعضای این باند توریع و پخش مواد را درتهران وشهرستان های اطراف انجام می دادندکه با هماهنگی مقام محترم قضایی اعضای این باند دستگیر و تا تکمیل پرونده روانه زندان شدند.

وی با اشاره به خطرات جبران ناپذیر مواد مخدر صنعتی گفت : از خانواده ها خواهشمندیم که توجه بیشتری به فرزندان خود داشته باشند و به آنها گفتن کلمه <نه> را بیاموزند که سوداگران مرگ همیشه در کمین جوانان ونوجوانان هستند.

دراین رابطه 2نفر از متهمان  دستگیر که از آنها 44 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین و  یکدستکاه خودروی سمند کشف وضبط شد.

 


مشاهده در وبسایت منبع