بارش تگرگ در مناطق زلزله زده

در تصویر زیر بارش شدید تگرگ در مناطق زلزله زده کرمانشاه را می بینید.

در تصویر زیر بارش شدید تگرگ در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه را می‌بینید.
 در تصویر زیر بارش شدید تگرگ در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه را می‌بینید.
بارش تگرگ در مناطق زلزله‌زده

مشاهده در وبسایت منبع