نحوه ثبت طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در صورت اختلاف بین زوجین دادگاه ابتدا به موضوع رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، طلاق توافقی انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در صورت اختلاف بین زوجین دادگاه ابتدا به موضوع رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، طلاق توافقی انجام خواهد داد.
حتی اگر طلاق با توافق طرفین نیز باشد رجوع به دادگاه و گرفتن گواهی عدم امکان سازش الزامی ست و در هیچ صورت زن و شوهر بی دخالت و نظارت دادگاه از هم جدا نمی شوند.

مدارک و منضمات مورد نیاز

۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)

۲- تصویر مصدق شناسنامه ها (اختیاری)

۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویتو کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.


مشاهده در وبسایت منبع