مسدود شدن سه راه بازار به سمت خیابان انقلاب

بنابر اعلام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم مسیر سه راه بازار حدفاصل خیابان ارم تا ابتدای خیابان انقلاب اسلامی از امشب برای ساخت پیاده راه مسدود می شود. مدت زمان پیش بینی شده برای اجرای این طرح اواخر اسفند امسال اعلام شده است.

مسیر سه راه بازار به سمت خیابان انقلاب از امشب مسدود می شود.

بنابر اعلام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم مسیر سه راه بازار حدفاصل خیابان ارم تا ابتدای خیابان انقلاب اسلامی از امشب برای ساخت پیاده راه مسدود می شود.

مدت زمان پیش بینی شده برای اجرای این طرح اواخر اسفند امسال اعلام شده است.

به گفته دکتر ذاکریان ایستگاه های جایگزین برای تردد اتوبوس و تاکسی ، تقاطع بلوار عمار یاسر – خیابان  انقلاب اسلامی، باغ راه بهار و حدفاصل بلوار عماریاسر تا پل علیخانی پیش بینی شده است.


مشاهده در وبسایت منبع