«بستن دهان انتشاردهندگان اسناد مانع آگاهی می شود»

عضو شورای شهر تهران با بیان این که «اگر بخواهیم راه را برای آزادی بیان ببندیم، قانون اساسی را نقض کرده ایم»، گفت: این زیبنده ی نظام نیست که از یک انقلاب مردمی به وجود آمده است و فصل سوم قانون اساسی آن به حقوق ملت اختصاص داده شده و ملت محور است و حتی برای این که مردم بتوانند ...

عضو شورای شهر تهران با بیان این که «اگر بخواهیم راه را برای آزادی بیان ببندیم، قانون اساسی را نقض کرده ایم»، گفت: این زیبنده ی نظام نیست که از یک انقلاب مردمی به وجود آمده است و فصل سوم قانون اساسی آن به حقوق ملت اختصاص داده شده و ملت محور است و حتی برای این که مردم بتوانند حرف نیز بزنند، اصولی تعیین شده است.
حجت نظری در گفت وگو با خبرنگار انصاف نیوز با اشاره به شکایاتی که در شورای شهر قبلی از رسانه ها شده و هنوز پس گرفته نشده است»، گفت: در حقیقت این شکایت ها به عنوان شخصیت حقوقی نبوده است، یعنی اعضای شورا و شهرداری با شخصیت حقیقی خود شکایت کرده اند و من از این که شاکی ها دقیقا چه کسانی هستند، اطلاعی ندارم، اما این را می دانم که شخصیت های حقوقی شورا و شهرداری نقشی نداشته اند.

برای خدمت به دموکراسی شکایت خود را از رسانه ها پس بگیرند!
او ادامه داد: به عنوان شخصیت حقوقی نمی توانیم به موضوع این شکایات ورود پیدا کنیم، زیرا نه اصیل و نه وکیل هستیم، اما توصیه می کنم همه ی کسانی که اقدام به شکایت کرده اند برای خدمت به دموکراسی، آزادی بیان و مردم سالاری دینی، فضایی را بوجود آورند که همه بتوانند حرف بزنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: اگر بخواهیم کسی را که اسنادی منتشر کرده است، محکوم کنیم و دهانش را ببندیم نه تنها برای آن فرد محدودیتی بوجود آورده ایم بلکه دیگران هم ترغیب به آگاهی بخشی نخواهند شد.


مشاهده در وبسایت منبع