وضعیت ترافیک در کندوان و هراز سنگین است

محسن هاشمی درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده مرزن آباد تا هزار چم نیمه سنگین و هزار چم تا تونل کندوان سنگین و در محور هراز، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده شاه زید تا سه راهی بلده ...

محسن هاشمی درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده مرزن آباد تا هزار چم نیمه سنگین و هزار چم تا تونل کندوان سنگین و در محور هراز، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده شاه زید تا سه راهی بلده بسیار سنگین،در محدوده گزنک تا پلور نیمه سنگین است.
به گزارش نامه نیوز وی افزود: همچنین در محور سوادکوه، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده شیرگاه تا پلسفید (سرخ کلا)سنگین و در دیگر مقاطع بصورت عادی و روان، در محور کیاسر، تردد بصورت عادی و روان و در محورکناره ، ترد در اکثر مبادی ورودی شهر های ساحلی به صورت پر حجم و دیگر نقاط بصورت عادی و روان است.

هاشمی درباره آخرین شرایط آب و هوایی استان گفت: هوای استان صاف تا نیمه ابری است.

مشاهده در وبسایت منبع