باید از پراکنده کاری در حوزه پژوهش جلوگیری شود

دکتر رضا میردریکوند در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به مشکلات پژوهش در استان، اظهار کرد: متاسفانه عمده پژوهش هایی که انجام می شود، تقاضامحور نیستند و اگر تحقیقات براساس نیازهای استان انجام شود، خروجی بهتری خواهند داشت.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خرم‌آباد گفت: دید مثبتی نسبت به پژوهش در نگاه مدیریتی ایجاد شود.

دکتر رضا میردریکوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به مشکلات پژوهش در استان، اظهار کرد: متأسفانه عمده پژوهش‌هایی که انجام می‌شود، تقاضامحور نیستند و اگر تحقیقات براساس نیازهای استان انجام شود، خروجی بهتری خواهند داشت.


وی اضافه کرد: به دلیل اینکه بسیاری از پژوهش‌های انجام شده تقاضامحور نیستند، خروجی و کاربردی در توسعه استان ندارند.

میردریکوند ادامه داد: از طرفی برخی از پژوهشگران، هدف شان از انجام پژوهش درآمدزایی بوده که این قضیه آفت پژوهش است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خرم‌آباد خاطرنشان کرد: در مورادی نیز پژوهش صرفاً برای رفع تکلیف انجام می‌شود که این قضیه نیز از جمله آفت‌های بخش پژوهش در استان و کشور است.

وی خاطرنشان کرد: باید با احصا مشکلات در حوزه‌های مختلف، پژوهش‌های کاربردی برای رفع آنها انجام داد.

میردریکوند با اشاره به مهم‌ترین اقدام اورژانسی در حوزه پژوهش در استان، افزود: باید از پراکنده‌کاری در حوزه پژوهش جلوگیری شوند و پژوهش‌ها بر روی مشکلات متمرکز شوند و دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تعامل داشته باشند تا پژوهش‌های آنها به نتیجه برسد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خرم‌آباد گفت: متأسفانه افرادی که رأس امور اجرایی در استان هستند، تمایل چندانی به پژوهش و رفع مشکلات براساس تکنولوژی و علم ندارند و این قضیه آسیب بزرگی به استان می‌زند.

وی افزود: دانشگاه‌ها باید برای ترغیب دانشجویان به امور پژوهشی ارتباط بیشتری با دستگاه‌های اجرایی برقرار کنند و کاربرد پژوهش را به دانشجویان یادآور شوند.

میردریکوند اظهار کرد: اگر دید مثبت‌تری نسبت به پژوهش در امور مدیریتی حاکم شود، بسیاری از مشکلات با روش‌های علمی مرتفع می‌شود.


مشاهده در وبسایت منبع