آغاز تعیین خسارت زلزله کرمانشاه از فردا

معاون وزیر راه و شهرسازی از انتخاب مشاور برای تعیین خسارت و نحوه ساخت و ساز مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: مشاور طرح بازسازی و بهسازی مناطق زلزله زده از فردا کار خود را شروع می کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس آنچه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی مشاوری برای تعیین خسارت ها و نحوه ساخت و ساز در مناطق زلزله زده کرمانشاه انتخاب شده و از فردا ۱۸ آذرماه کار خود را اغاز می کند.
به گفته عظیمیان، ارزیابی دقیقی از میزان خسارات، برآورد اتفاقات رخ داده و رفتارهای زلزله جزو وظایف مشاور منتخب است.

وی تصریح کرد: نحوه ساخت و ساز، مقاوم سازی و همه امور اجرایی در مناطق زلزله زده کرمانشاه بر اساس رهنمودها و نظرات مشاور انتخاب شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن انجام می شود.

مشاهده در وبسایت منبع