خروج سامانه بارشی وتدوام سرما تا چندروزآینده درمنطقه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزمهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهابادگفت: سامانه بارشی که درمنطقه استقراریافته بود ازامروز به تدریج خارج شده وشاهد کاهش ابروپایداری هوا خواهیم بود. محمدپوربا بیان اینکه تداوم سرما نیزتا چندروز آینده درمنطقه ادامه می یابد،گفت: آسمان جنوب استان ...

باخروج سامانه بارشی ازمنطقه موج سرما تا چندروزآینده درجنوب آذربایجان غربی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزمهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهابادگفت: سامانه بارشی که درمنطقه استقراریافته بود ازامروز به تدریج خارج شده وشاهد کاهش ابروپایداری هوا خواهیم بود.

محمدپوربا بیان اینکه تداوم سرما نیزتا چندروز آینده درمنطقه ادامه می یابد،گفت: آسمان جنوب استان امروزصاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

وی حداقل دمای هوای مهابادرا 4 درجه زیرصفراعلام کردوافزود: چالدران وتکاب با 11 درجه زیرصفرامروزسردترین شهرهای استان بودند.


مشاهده در وبسایت منبع