زنگ خطر استفاده از منابع ناپایدار در اداره پایتخت

محمود میرلوحی، با بیان اینکه مدتهاست زنگ خطر بیدارباش و هشدار در خصوص منابع پایدار شهر تهران زده شده است، افزود: تاکنون اعتنایی به این موضوع نشده است و شاهدیم در شهر تهران منابع و درآمدها بیشتر بر اساس منابع ناپایدار است و ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شده است و در هر سال ...

محمود میرلوحی، با بیان اینکه مدتهاست زنگ خطر بیدارباش و هشدار در خصوص منابع پایدار شهر تهران زده شده است، افزود: تاکنون اعتنایی به این موضوع نشده است و شاهدیم در شهر تهران منابع و درآمدها بیشتر بر اساس منابع ناپایدار است و ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شده است و در هر سال ۶ هزار میلیارد تومان بهره این بدهی را می دهیم. امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: کمیته اقتصاد شورای شهر تهران از تمامی نهادها و سازمان هایی که می توانند به حل این مشکل کمک کرده و با بحث های کارشناسانه زمینه ایجاد تحول در این حوزه را فراهم کنند دعوت کرده تا به راهکارهای دقیقی برسیم.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه بودجه شهرداری تهران باید بودجه ای متعادل شود و درآمدها و هزینه های آن با هم تناسب داشته باشند، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد درآمدها ناپایدار و تنها ۲۰ درصد پایدار است و منابع درآمدی نیز محدود به چند موضوع است و باقی منابع آنقدر خرد و ناچیز است که ارزش حسابداری و نگهداری نیز ندارد.

وی بزرگترین منبع درآمدی پایدار را از محل عوارض ساختمانی و پسماند عنوان کرد و گفت: هر خانوار تهرانی سالیانه ۹۸ هزارتومان عوارض پرداخت می کنند که این میزان در برابر هزینه ای که برای دریافت عوارض می شود، ناچیز است. در برخی از واحدهای مسکونی در تهران شهروندان سالانه ۵ تا ۶ میلیون تومان شارژ می دهند و این تناسبی با عوارض ۹۸ هزارتومانی شهرداری ندارد.

میرلوحی ایجاد خزانه شهری و شفافیت را زمینه ساز افزایش سهم درآمدهای پایدار عنوان کرد و گفت: شهروندان باید متناسب با خدماتی که دریافت می کنند عوارض پرداخت کنند. در حال حاضر سهم خودروها در ایجاد ترافیک و آلودگی هوا ۶۰ درصد است، اما سهم خودروها در عوارض شهری ۳ درصد است که این دو تناسبی با هم ندارند.

این عضو شورای شهر گفت: افزایش عوارض پارک حاشیه ای که در حال حاضر شهر تهران از این منبع درآمدی محروم است از پیشنهادی بود که از سوی کمیسیون عمران و حمل و نقل برای کسب درآمدهای پایدار مطرح شد.

به گفته میرلوحی، فعالیت های شورا در حوزه درآمدهای پایدار بر اساس همکاری مشترک با مجلس و لایحه درآمدهای پایدار شهری است و این دو موضوع در کنار هم پیش می رود که امیدواریم قوانین بالادستی به صورتی اصلاح شود که شوراها در تعیین نرخ عوارض دستشان باز شود. متاسفانه در حال حاضر شوراها نقشی در تعیین عوارض ندارند.

مشاهده در وبسایت منبع