فرار ۶۰۰ میلیارد تومانی روپوش سفید ها از قانون با ترفند های ساده!

جامعه پزشکی می بایست رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهد در حالی که دست آخر رقمی که پرداخت می کنند، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی سهم ۶۰۰ میلیارد تومانی پزشکان از فرار مالیاتی در کشور.

جامعه پزشکی می بایست رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهد در حالی که دست آخر رقمی که پرداخت می کنند، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی سهم ۶۰۰ میلیارد تومانی پزشکان از فرار مالیاتی در کشور.
به گزارش «تابناک»، هرچه دولت مردان بر توسعه زیرساخت های ارتباطی و برنامه های متعدد توسعه ای در این عرصه تاکید دارند و به واسطه تغییرات حاصل آمده در این عرصه، تغییرات محسوسی در سبک زندگی مردم کشورمان دیده می شود، برخی از اقشار پردرآمد جامعه از شرایط ناراضی تر می شوند؛ امثال برخی از پزشکان که تمایلی به شفاف شدن درآمدهایشان ندارند.

پزشکانی که منشی های مطب هایشان یک جمله ثابت را در مکالمه با هر مریض تکرار می کنند: «لطفا نقدی پرداخت کنید چون کارتخوان خراب است!» جمله ای که معمولا به پیوست آن آدرس دستگاه های خودپرداز مجاور مطب بیان می شود تا بیماران یا همراهانشان را که به زندگی مدرن خو کرده و پول نقد همراه نمی برند، پول نقد به دست آورده و هزینه ویزیت را نقدا بپردازند.

اتفاقی عجیب که بروز آن در جامعه پزشکی که به نوعی سرآمد جامعه هستند، عجیب تر جلوه می کند و این سوال را به وجود می آورد که دلیل گریزان بودن پزشکان از تکنولوژی پرداخت آنلاین چیست و چگونه در روزگاری که بقالی ها و مکانیکی های بین راهی نیز چندین دستگاه پوز دارند و فروشندگان دوره گرد و حتی دستفروش های مترو این امکان را به مشتریانشان ارائه می دهند که با استفاده از کارت های بانکی، پرداخت وجه نمایند، دستگاه پوز بسیاری از مطب ها در بهترین نقاط اغلب شهرها خراب است؟

سوالی که پاسخ آن به ترس پزشکان از مشخص شدن درآمدهایشان باز می گردد. ترس از اینکه نهادها و افراد مختلف بتوانند سری به حساب بانکی پزشکان بزنند و دریابند که درآمد روزانه، ماهانه و سالانه ایشان چقدر است. درآمدی که اگر مشخص شود، عواقب بسیاری برای پزشکان به دنبال دارد و ممکن است ضرباتی جبران ناپذیر به برخی از پزشکان وارد نماید. به ویژه آن دسته از پزشکان که درآمدشان به زیرمیزی و آفت هایی از این دست آلوده است.

البته شفاف شدن درآمدهای مالی نگرانی اصلی آن دسته از پزشکان که از خودپرداز گریزانند نیست بلکه موضوعی که موجب شده برخی از این افراد دارای درآمد بالا از شفاف شدن درآمدشان حذر نمایند، مالیات است؛ مالیاتی که اگرچه کارمندان و کارگران توان گریز از آن ندارند و مردم عادی در تمام مبادلات روزانه خود آن، سهم آن را پرداخت می نمایند، اما برخی به روش های مختلف از پرداختش شانه خالی می کنند.

امثال پزشکانی که از منشی های مطب هایشان می خواهند به دروغ از خرابی دستگاه های پوز به مراجعان بگویند تا پول نقد از ایشان دریافت کرده و به این شیوه، مشتشان مقابل نهادهایی مانند سازمان مالیات بسته بماند. وضعیتی که موجب شده پرداختی مالیات توسط پزشکان، یک چهارم مقداری باشد که می بایست این قشر مالیات دهند. یعنی فرار ۶۰۰ میلیارد تومانی پزشکان از پرداخت مالیات.

صحبت درباره درآمدی بسیار بسیار هنگفت است که تنها سهم مالیات آن ۸۰۰ میلیارد تومان می شود اما یکی از برخوردارترین اقشار جامعه -یعنی پزشکان- از پرداخت آن شانه خالی می کنند، نه وزارت بهداشت و نه هیچ نهاد دیگری توجهی به قانون شکنی ایشان ندارد و تلخ آنکه رنجش بر دوش بیماران است؛ رنج دریافت وجه نقد توسط بیماران یا همراهان بیمار که به مطب پزشکان مالیات گریز مراجعه می کنند و هیچ کسی حامی شان نیست.

مشاهده در وبسایت منبع