حساب های شهرداری تهران باز شد

رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش، گفت: بر اساس توافقنامه ای که با سازمان تامین اجتماعی و شهرداری تهران به امضاء رسیده است، حساب های شهرداری تهران دیگر مسدود نیست و باز شده است. محسن هاشمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره مسدودیت حساب های شهرداری تهران، اظهار داشت: ...

رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش، گفت: بر اساس توافقنامه ای که با سازمان تامین اجتماعی و شهرداری تهران به امضاء رسیده است، حساب های شهرداری تهران دیگر مسدود نیست و باز شده است.
محسن هاشمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره مسدودیت حساب های شهرداری تهران، اظهار داشت: شهرداری تهران بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی از سال های گذشته بدهکار بوده است که به همین دلیل بر اساس قانون حساب های شهرداری توسط این سازمان مسدود شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس تفاهمنامه ای که مابین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی به امضاء رسیده است حساب های شهرداری باز شده است و قرار شده ماهیانه شهرداری مبلغی از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از این معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مسدودیت حساب های شهرداری تهران به دلیل بدهی هایی که به سازمان تامین اجتماعی از سالیان گذشته تا کنون داشته است خبر داده بود.

مشاهده در وبسایت منبع