استقرار ماشین آلات بروف روب شهرداری در نقاط حادثه خیز سنندج

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کردستان معاون خدمات شهری شهرداری سنندج گفت: این تعداد ماشین آلات شامل؛ کامیون برفروب و نمک پاش، گریدر، بیل مکانیکی، لودر، خودروی خاور و نیسان باری است عبدالسلام سپهر، افزود: همچنین در معابر شیبدار، مخازن ماسه و نمک تعبیه می شود تا در مواقع ...

 برای تسریع در خدمات رسانی بهینه به شهروندان در روز‌های سرد و برفی، از امروز ۸۵ دستگاه انواع ماشین آلات برفروب و نمک پاش در نقاط حادثه خیز شهر سنندج مستقر شدند
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کردستان معاون خدمات شهری شهرداری سنندج گفت: این تعداد ماشین آلات شامل؛ کامیون برفروب و نمک پاش، گریدر، بیل مکانیکی، لودر، خودروی خاور و نیسان باری است عبدالسلام سپهر، افزود: همچنین در معابر شیبدار، مخازن ماسه و نمک تعبیه می‌شود تا در مواقع لازم برای بازگشایی معابر مورد استفاده قرار گیرند.
به گفته وی، برنامه ریزی لازم برای خرید ماسه انجام شده و در هفته جاری، مخلوط با نمک در ستاد‌های برف روبی توزیع می‌شود

مشاهده در وبسایت منبع