حجابی که فقط برای زنان نیست !

باید توجه داشت که احکام الهی همه بر اساس علم و حکمت الهی و مشیّت اوست، نه بر اساس میل ها و نفس های مردمان که جایی برای حسادت ورقابت باشد. فواید احکام الهی ابتدا به خود شخص و سپس به دیگران یا جامعه بر می گردد و منفعت حجاب زن نیز قبل از هر کس به خودش می رسد و سپس به جامعه.

باید توجه داشت که احکام الهی همه بر اساس علم و حکمت الهی و مشیّت اوست، نه بر اساس میل ها و نفس های مردمان که جایی برای حسادت ورقابت باشد. فواید احکام الهی ابتدا به خود شخص و سپس به دیگران یا جامعه بر می گردد و منفعت حجاب زن نیز قبل از هر کس به خودش می رسد و سپس به جامعه. خداوند می خواهد ودیعه اش به زن و زیبایی و جاذبه ی او، عام المنفعه نباشد. او به یک کالایی برای لذت رایگان همگانی مبدل نگردد و مرد صرفا به چشم شهوت و غریزه ی حیوانی به زن نگاه نکند و به خاطر حرص بهره وری و لذت جویی اش، او را مورد آزار و اذیب قرار ندهد. لذا فرمود رعایت این پوشش برای خوب شناخته شدن از یک سو و مصونیت از اذیب و آزار از سوی دیگر لازم است (ذلِکَ اَدْنی‏ اَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُوْذَیْن‏ - الاحزاب، ۵۹)
اما، پوشش،ستر یا آن چه امروز نامش را حجاب گذاشته ایم، بر همگان واجب است و نه فقط بر دختران و زنان. هر چند که حدودش فرق دارد و آن هم بی حکمت نیست و منطبق با خلقت و فطرت بشری است.

لذا همان طور که عدم رعایت و شکستن این حدود بر زنان حرام است، بر مردان نیز حرام است.مثلا اگر لباسی بپوشد که می داند بدن نما و محرک عموم است و با آن در مجامع و میان نامحرمان حضور یابد فعل حرام مرتکب شده است.

قاعده و قانون « نگاه کردن » نیز همین طور است. هم بر مردان حرام است که به نامحرم نگاه لذت جویانه (شهوانی) بیاندازند و هم بر زنان حرام است که به مردان نامحرم چنین نگاهی بیاندازند، خواه دو طرف پوشش را رعایت کرده باشند و یا نکرده باشند.

لذا هم راجع به مردان فرمود: «قُل لِّلْمُوْمِنِینَ یَغُضُّواْ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ یحَْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ... – به مردان مومن بگو دیدگان خویش را از نگاه به زنان (نامحرم) باز گیرند و فرج های خویش را نگهدارند (زنا نکنند)»، هم راجع به زنان فرمود: «وَ قُل لِّلْمُوْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَرِهِنَّ وَ یحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... - و به زنان با ایمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبی فرو بندند و فرجهای خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند ...(النور، ۳۰ و ۳۱)

پس، بر مرد و زن واجب است که اولا بدن خود را در مقابل نامحرمان به نمایش نگذارند و ثانیا چشم خود را از نگاه شهوانی به نامحرم بازگیرند. منتهی جاذبه ی زنانه به مراتب بیشتر است. خداوند جمیل و لطیف، تجلی جمال و لطافت ویژه ای به زن نموده که بالتبع جاذبه ی ویژه ای دارد.

لذا حدود پوشش متفاوت است. پس هیچ منطقی نیست که مرد هر طور که خواست در جامعه ظاهر شود و زن چشم پپوشد! و زن بگوید: من هر طور خواستم جلوه می کنم و مرد چشم بسته و نگاه نکند.

بلکه تحقق این سلامت جسمی، روحی، اخلاقی، مادی، معنوی ، شخصی و اجتماعی و ممانعت از مضرات هنجار شکنی، مستلزم رعایت همه جانبه است. یعنی هم زن و مرد پوشش تکلیف شده را رعایت کنند و هم هر دو از نگاه آلوده به نامحرم پرهیز نموده و خود را از ورود به عرصه ی گناه بازدارند.

منبع: جام

مشاهده در وبسایت منبع