ضرورت ورود علوم انسانی به حوزه سیاست گذاری کلان کشور

به گزارش خبرنگار حوزه فن آوری های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ میرزایی دبیر جشنواره فارابی در اختتامیه نهمین دوره از جشنواره فارابی که صبح امروز در سالن اجلاس سران کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت علوم انسانی گفت: علم انسانی در کنار سیاست گذاری قرار می گیرد ...

به گزارش خبرنگار حوزه فن آوری های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ میرزایی دبیر جشنواره فارابی در اختتامیه نهمین دوره از جشنواره فارابی که صبح امروز در سالن اجلاس سران کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت علوم انسانی گفت: علم انسانی در کنار سیاست گذاری قرار می گیرد و این ۲ در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند در علوم انسانی مسئولیت های اجتماعی مقدم بر تجاری شدن است. دبیر جشنواره فارابی تصریح کرد: علوم انسانی به عنوان علمی نقاد، مهمترین خادم کشور است زیرا از طریق پیگیری های مداوم هر واقعه ای را قبل از وقوع رفع می کند و صدای حیاتی است که باید شنیده شود اما متاسفانه در کشور ما این صدا کمتر شنیده می شود و چالشی شدن این سرمایه عظیم کشور مهمترین مشکل است.

وی با خاطر نشان کردن اهمیت تداوم قدردانی از برگزیدگان و برپایی این جشنواره بیان کرد: استمرار سازمان یافته این تقدیر ها و تاکید بر استقلال دانشگاهی سبب می شود تا رویداد هایی مانند این جشنواره اثر بخشی ۲ چندانی داشته باشند.

میرزایی خاطر نشان کرد: لزوم دوری از کمیت گرایی و حمایت از کیفی گرایی، توجه به جلوگیری از هدر رفت استعدادها و فرار مغز ها، اعتقاد به جوانان و استفاده از بانوان در زیرساخت کشور و سپردن امور مهم مدیریتی به آنها و الزام دستگاه های اجرایی به بهره گیری از دانش و برگزیدگان جشنواره های علمی از جمله اهداف مهمی است که کشور ما باید به دنبال آن باشد.

دبیر جشنواره فارابی با خاطر نشان کردن اهمیت علوم انسانی در سیاست گذاری کشور یادآور شد: ورود علوم انسانی به برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور سبب رشد و پیشرفت این حوزه می شود که البته در این خصوص به حمایت دولت نیاز است.


مشاهده در وبسایت منبع