آمادگی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام(ره) شهرری برای همکاری با سازمان بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این جلسه که با تمرکز بر همکاریهای آموزشی و دوره های توانمند سازی و استفاده از ظرفیت دانشگاه و متخصصین داخلی در خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان در امورات مربوط به مدیریت شهری در آرامستان بزرگ بهشت زهرا(س) برگزار شد ، دکتر سعید خال مدیر عامل ...

به منظور بررسی ابعاد همکاری فی مابین سازمان بهشت زهرا(س) و شهرداری حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار(ره)شهرری با حضور رئیس و معاونین دانشگاه، در دفتر مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما ، این جلسه که با تمرکز بر همکاریهای آموزشی و دوره های توانمند سازی و استفاده از ظرفیت دانشگاه و متخصصین داخلی در خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان در امورات مربوط به مدیریت شهری در آرامستان بزرگ بهشت زهرا(س) برگزار شد ، دکتر سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام راحل ضمن تأکید بر ارتباط بیشتر دانشگاه با سازمانها و نهادهای خدمات رسان در مدیریت شهری شهرداری تهران، انجام امور بر پایه آموزش، تحقیق و پژوهش را از اهداف استراتژیک و اجتناب ناپذیر جهت توسعه و پیشرفت بهشت زهرا(س) دانست و گفت: آموزش مؤثر باعث بهره وری می گردد و سازمانی که در مسیر آموزش و تحقیق و پژوهش نباشد، سازمانی غیر فعال است و هرگز به پویایی نمی رسد. دکتر سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام راحل گزارشی از امکانات ، اقدامات و پژوهش های انجام شده در سازمان بهشت زهرا(س) بخصوص درحوزه های تخصصی مرگ پژوهی، مرگ آگاهی و مرگ اندیشی ارائه داد و هدف از این جلسه را تبادل نظر در خصوص همکاریهای دوجانبه و افزایش ارتباطهای آموزشی و پژوهشی دانست.
در ادامه دکتر سعید قاضی مغربی رئیس دانشگاه آزاد واحد یادگار امام راحل گفت: در راستای اهداف و برنامه های کلان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر کاهش وابستگی به شهریه دانشجویان و افزایش درآمدهای غیرشهریه ای و همچنین با رویکرد حل مسئله در جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار حضرت امام راحل به دنبال تعامل بیشتر با نهاد ها و سازمان ها ست تا بتواند به عنوان یک واحد علمی و پژوهشی مسائل و نیازهای آنان را پاسخ دهد و حل کند.

مشاهده در وبسایت منبع