نظریه مقام معظم رهبری درباره تمدن نوین اسلامی به جامعه اسلامی محدود نمی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سرتیپ دو پاسدار دکتر توحید عبدی در برنامه گفت و گوی اجتماعی رادیو گفتگو با موضوع بررسی همایش ناجا و تمدن نوین اسلامی،با اشاره به همایش تمدن نوین اسلامی و نقش پلیس، گفت: خوشبختانه مقاله های متعددی به دبیرخانه همایش ناجا و تمدن نوین ...

رئیس قرارگاه باقرالعلوم ناجا : تمدن نوین همواره با تغییرات واقع شده در جامعه همگام است و توسعه جهانی را مورد نظر قرار می دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سرتیپ دو پاسدار دکتر توحید عبدی در برنامه گفت و گوی اجتماعی رادیو گفتگو با موضوع بررسی همایش ناجا و تمدن نوین اسلامی،با اشاره به همایش تمدن نوین اسلامی و نقش پلیس، گفت: خوشبختانه مقاله های متعددی به دبیرخانه همایش ناجا و تمدن نوین اسلامی ارسال شده و که با تشکیل هیات علمی های بسیار مطلوب داوری آثار صورت گرفته است. وی افزود: همایش ناجا و تمدن نوین اسلامی در روز ۲۷ دی در تهران برگزار خواهد شد.
رئیس قرارگاه باقرالعلوم ناجا با اشاره به محورهای همایش ناجا و تمدن نوین اسلامی، بیان کرد: برگزاری این نمایش همواره بر اساس نظریه تمدن مقام معظم رهبری صورت می گیرد، به طوری که انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی مهم ترین محورهای این نظریه را تشکیل می دهد.
وی همچنین اضافه کرد: همایش ناجا و تمدن اسلامی با محوریت نقش پلیس در تحقق تمدن اسلامی برگزار می شود.
سرتیپ دو پاسدار دکتر توحید عبدی با اشاره به جنبه های جامعه شناختی و امنیتی تمدن، اظهار داشت: تمدن در سطوح گسترده نوعی از جهانی سازی به حساب می آید.
رئیس قرارگاه باقرالعلوم ناجا با اشاره به این که نظریه مقام معظم رهبری در خصوص تمدن نوین اسلامی به جامعه اسلامی محدود نمی شود، بیان کرد: بدون شک همواره گام های فراوانی برای دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی وجود دارند.
وی همچنین اضافه کرد: تمدن نوین اسلامی همواره یک ایده بسیار محکم و پایدار در مقابل ایده های جهان و تمدن غرب به شمار می آید.
سرتیپ دو پاسدار دکتر توحید عبدی با بیان این که ایجاد جامعه اسلامی مقدمه برای تحقق تمدن نوین اسلامی است، بیان کرد: تحقق جامعه اسلامی بدون شک مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی را همواره خواهد کرد.

مشاهده در وبسایت منبع