حادثه بخاطر یک گودبرداری ؟؟

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز ، گودبرداری نا ایمن و احتمال ریزش دیواره های ساختمان مسکونی، نیروهای آتش نشانی را به خیابان درکه کشاند. به گفته حمیدرضا خلج آبادی افسرآماده منطقه سه عملیات آتش نشانی: در محل حادثه یک قطعه زمین به مساحت ۴۵۰ متر مربع دیده می شد که به عمق ۱۰ متر ...

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، گودبرداری نا ایمن و احتمال ریزش دیواره های ساختمان مسکونی، نیروهای آتش نشانی را به خیابان درکه کشاند.

 

به گفته حمیدرضا خلج آبادی افسرآماده منطقه سه عملیات آتش نشانی: در محل حادثه یک قطعه زمین به مساحت ۴۵۰ متر مربع دیده می‌شد که به عمق ۱۰ متر گودبرداری شده بود و کارگران مشغول کار بودند و دیوار ساختمان به علت اجرای ناایمن عملیات گود برداری و شکستگی لوله اصلی آب و جمع شدن آب فرو ریخته بود.

 

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله در اجرای عملیات ایمن سازی برای جلوگیری از بروز تلفات و خسارت جانی احتمالی، ساکنان ساختمان را به محل ایمن منتقل کردند.

 

این افسر آماده آتش نشانی با بیان این که در این حادثه به هیچ یک از ساکنان ساختمان آسیبی نرسید افزود: آتش نشانان پس از هماهنگی با ماموران شهرداری و ایمن سازی، مقدار آب جمع شده در محل را با پمپ به جوی خیابان انتقال و با اطمینان از برطرف شدن امکان رخداد خطرات احتمالی و تحویل محل به عوامل شهرداری به ماموریت خود پایان دادند.

 

میزان

 


مشاهده در وبسایت منبع