بهره مندی زنبورداران از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاروزان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما براساس این تفاهم نامه همکاری که به امضای محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان ، کشاورزان و عشایر و خانم عفت رئیسی سرحدی رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران رسید نزدیک به ۸۰ هزار زنبوردار بصورت مستقیم و یک میلیون نفر بصورت ...

با امضای تفاهم نامه همکاری ، از این پس همه زنبورداران فعال در سراسر کشور و مشاغل مرتبط با ان می توانند از مزایای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان ، کشاورزان و عشایر بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما براساس این تفاهم نامه همکاری که به امضای محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان ، کشاورزان و عشایر و خانم عفت رئیسی سرحدی رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران رسید نزدیک به 80 هزار زنبوردار بصورت مستقیم و یک میلیون نفر بصورت غیرمستقیم تحت پوشش بیمه اجتماعی صندوق قرار می گیرند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان کشاورزان و عشایر داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه زنبورداران را برای پوشش بیمه ای انان ضروری دانست و از همه زنبورداران و مشاغل مرتبط با این حوزه خواست با مراجعه به کارگزاری های صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و کشاورزان ثبت نام کنند.
رستمی با بیان اینکه در این طرح دولت موظف شده است همانند سایر رسته ها معادل 10 درصد از حق بیمه افراد مشمول را نیز بپردازد سهم زنبورداران را حداکثر سالانه 480 هزار تومان اعلام کرد و گفت : براین اساس صندوق بیمه اجتماعی بازنشستگان باید به هریک از زنبوردار بازنشسته خود ماهانه تاسقف 600 هزار تومان مستمری بپردازد.
وی با اشاره به اینکه حق بیمه مشمولان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان کشاورزان و عشایر در سال اینده به 580 هزار تومان می رسد ، پرداخت مستمری پیری ، مستمری بازماندگان و مستمری از کارافتادگی را از مزیای پیش بینی شده در این صندوق دانست.
در این مراسم رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران ضمن تقدیر از دولت برای پوشش بیمه اجتماعی زنبورداران اجرای این طرح را بسیار مهم توصیف کرد و از مسئولان خواست در مراحل بعدی به موضوع سختی کار زنبورداران و پوشش بیمه ای پیش از موعد انان توجه ویژه کنند.


مشاهده در وبسایت منبع