رکوردشکنی کاهش بارش در ۵۰ سال اخیر

رحیم میدانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه وضع بارش مطلوبی در سال آبی جاری نداریم افزود: حتی برخی حوضه های اصلی آبریز مثل فلات مرکزی از نظر کاهش بارش نسبت به درازمدت رکوردشکنی کردند و در این حوضه ۷۸ درصد نسبت به درازمدت کاهش بارش ثبت شده ...

معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب گفت: هيچ سالي کمتر از امسال نسبت به پنجاه سال اخير کاهش بارش نداشتيم.

رحيم ميداني در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما با اشاره به اينکه وضع بارش مطلوبي در سال آبي جاري نداريم افزود: حتي برخي حوضه هاي اصلي آبريز مثل فلات مرکزي از نظر کاهش بارش نسبت به درازمدت رکوردشکني کردند و در اين حوضه 78 درصد نسبت به درازمدت کاهش بارش ثبت شده است.

وي گفت: در ساير حوضه هاي اصلي آبريز نيز با کاهش بارش مواجه هستيم. به طور مثال حوضه آبريز خليج فارس 67 درصد، خزر 15 درصد و اروميه 28 درصد کاهش بارش نسبت به درازمدت گزارش شده است.

ميداني تأکيد کرد: در برخي استان ها نيز براساس آمار ثبت شده 50 ساله بارش، مانند استان هاي مرکزي، قم، سمنان، تهران، البرز و اصفهان چنين وضعي ثبت نشده است.

وي افزود: در استان هايي که انتظار بارش خوبي در آنها داشتيم نيز مانند چهارمحال و بختياري 75 درصد، لرستان 64 درصد، همدان 58 درصد و کردستان 43 درصد کاهش بارش از ابتداي سال آبي نسبت به درازمدت ثبت شده است.

ميداني اضافه کرد: بارش فقط در استان هاي اردبيل و گلستان نرمال بوده است.

وي گفت: سازمان هواشناسي پيش بيني کرده بود در پاييز و زمستان حدود 70 درصد بارش کل کشور بايد اتفاق مي افتاد که بر اين اساس اگر ميانگين بارش سالانه کشور 243 ميليمتر باشد از ابتداي مهر تا پايان اسفند بايد 173 ميليمتر بارش داشته باشيم که درحال حاضر ميانگين بارش از ابتداي سال آبي تاکنون 36 درصد بوده يعني 34 درصد کاهش بارش نسبت به پارسال و 59 درصد نسبت به درازمدت ثبت شده است.

معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب گفت: پيش بيني سازمان هواشناسي حاکي از آن است که تا پايان اسفند 144 ميليمتر بارش خواهيم داشت که به اين ترتيب 21 درصد کاهش بارش نسبت به پيش بيني اوليه خواهد بود که مي توانيم اميدوار باشيم کاهش بارش حادتر از اين نخواهد بود.

ميداني درباره پيش بيني سازمان هواشناسي در زمينه دماي هوا در زمستان نيز گفت: براساس پيش بيني اين سازمان دي و اسفند دماي هوا گرمتر از نرمال خواهد بود اما بهمن ماه دماي هوا نرمال و حتي سردتر از نرمال پيش بيني شده است.

 

وي افزود: ورودي آب سدها از ابتداي سال آبي تا کنون 4 ميليارد و 700 ميليون متر مکعب گزارش شد که اين رقم در زمان مشابه پارسال بيش از 7 ميليارد مترمکعب بوده است.

معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب همچنين ميزان خروجي آب از سدهاي کشور را 600 ميليون متر مکعب کمتر از پارسال اعلام کرد و گفت: ميزان خروجي آب از سدهاي کشور در سال گذشته 8 ميليارد و 160 ميليون مترمکعب بود که اين رقم در سال آبي جاري 7 ميليارد و 700 ميليون مترمکعب ثبت شده است.


 

مشاهده در وبسایت منبع