مشکل بازنشستگی پیش از موعد برطرف شد

مدیرعامل صندوق بیمه های اجتماعی روستاییان و عشایر از رفع مشکل بازنشستگی پیش از موعد مستمری بگیران این صندوق خبر داد و گفت: حقوق و سه ماه معوقه ۹۰۰۰ نفر در دی ماه پرداخت می شود.

به گزارش صبحانه ، محمدرضا رستمی در حاشیه امضای تفاهمنامه با اتحادیه زنبورداران، به صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد که هفته گذشته وزیر رفاه دستور آن را صادر کرد، اشاره کرد و افزود: مشکل ایجاد شده در راستای بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان صندوق روستاییان و عشایر برطرف شد و بر اساس دستور وزیر رفاه، ۳۰۰۰ پرونده بازنشستگی پیش از موعد ارسال شده و ۶۵۰۰ پرونده در دست اقدام به زودی تعیین تکلیف شده و حقوقشان واریز خواهد شد.
وی اظهار داشت: تمامی حقوق مستمری بگیران همزمان با کارمندان صندوق روستاییان و عشایر در دی ماه پرداخت می شود و سه ماه معوقه آنها نیز همراه با حقوق واریز خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بیمه های اجتماعی روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه تا پایان سال ۳۰ هزار نفر از طرح بازنشستگی پیش از موعد برخوردار می شوند، گفت: این طرح مربوط به سال ۹۳ بود که سرانجام سال گذشته با دستور نمایندگان به تصویب رسید و در مرحله اول، حقوق ۹۰۰۰ نفر از این مستمری بگیران همزمان با حقوق دی ماه پرداخت خواهد شد و مابقی نیز تا پایان سال محقق می شود.

رستمی همچنین به عیدی مستمری بگیران اشاره کرد و گفت: ۴۳ هزار مستمری بگیر، عیدی خود را همراه با حقوق بهمن ماه دریافت خواهند کرد./مهر

مشاهده در وبسایت منبع