ساماندهی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مهدی رحیمی با اعلام این خبر گفت: باتوجه به عدم نظارت مستمرشهرداری بر فعالیت کیوسک های مطبوعاتی، فعالان آن در طول سال های اخیربا افزایش دایره خدمات و فعالیت های موجود، علاوه بر فروش روزنامه و تنقلات، خدمات فراتری را ارائه می دهند که این موضوع سبب ...

در راستای اهمیت و ضرورت فعالیت کیوسک های مطبوعاتی در حوزه کاری مربوطه، طرح انضباط شهری نظارت و ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی شهر کهریزک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما ؛ مهدی رحیمی با اعلام این خبر گفت: باتوجه به عدم نظارت مستمرشهرداری بر فعالیت کیوسک های مطبوعاتی، فعالان آن در طول سال های اخیربا افزایش دایره خدمات و فعالیت های موجود، علاوه بر فروش روزنامه و تنقلات، خدمات فراتری را ارائه می دهند که این موضوع سبب ایجاد بی نظمی شهری و تخلف کیوسک های مطبوعاتی شده است از این رو نیروهای واحد سد معبردر حین اجرای طرح جهادی انضباط شهری، نظارت و ساماندهی کیوسک ها را در دستور کار خود قرار داده اند . مسئول واحد سد معبر در تکمیل این خبر گفت: در این طرح به منظور افزایش رفاه شهروندان، ارائه اخطار جهت جمع آوری وسایل اضافه از پیاده رو و محل تردد عابران، رعالیت الگوهای مناسب جمع آوری مناسب پسماند و زباله، عدم عرضه دخانیات و... بر اساس مصوبات موجود، انجام شد.
وی اظهار داشت: طرح انضباط اجتماعی بر اساس تاکید شهردار کهریزک و در راستای بهبود اوضاع فیزیکی  و رفع آلایندگی های دیداری شهر کهریزک به طور مستمر با حضور تمامی نیروهای شیفت شب و روز واحد سد معبر درحال اجراست که اجرای این طرح تاکنون تاثیر بسزایی در ایجاد نظم و آرامش شهری داشته است.

مشاهده در وبسایت منبع