اجرای طرح عمرانی هدایت آبهای سطحی شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مسئول واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک با اشاره به این خبر گفت: باتوجه به این موضوع که شیب نهرها و کانال های انتقاال دهنده آبهای سطحی بر خلاف شیب خیابان محور جاده قدیم تهران- قم است در زمان بارندگی های فصلی ، آب در داخل نهرها جریان مناسب نداشته و این ...

به منظور ساماندهی آب های سطحی انهار شهر کهریزک به سمت رودخانه کن، طرح عمرانی هدایت آبهای سطحی در محور جاده قدیم تهران- قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما ؛ مسئول واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک با اشاره به این خبر گفت: باتوجه به این موضوع که شیب نهرها و کانال های انتقاال دهنده آبهای سطحی بر خلاف شیب خیابان محور جاده قدیم تهران- قم است در زمان بارندگی های فصلی ، آب در داخل نهرها جریان مناسب نداشته و این امر موجب آبگرفتگی و بالازدن آب می شود به همین منظور طرح عمرانی ساماندهی و هدایت آبهای سطحی از طریق ساخت کانال های بتنی در دستور کار واحد عمران قرار گرفته است. ناصر مصیبی در ادامه این خبر گفت: کانال هدایت آب های سطحی در عمق 3 متری زمین و به طول 250 متر درحال اجراست که تکمیل آن نقش موثری در ساماندهی آبهای ناشی از بارندگی های فصلی دارد.
وی اظهار داشت: باتوجه به موقعیت و شیب زمین و افزایش کاربردی کانال، حدود 200 متر ازطول  کانال مسلح شده است که در طول مسیر پمپ بنزین قدیم تا رودخانه کن درحال اجراست.
مسئول واحد فنی و عمران گفت: به منظور جلوگیری از آسیب دیدن  فیبرهای نوری و کابل های مخابراتی موجود در حدفاصل اجرای این طرح عمرانی ، عملیات خاکبرداری به طور دستی انجام می شود که این موضوع سبب کاهش سرعت عملیات عمرانی شده است اما باتوجه به پیشرفت فیزیکی مناسب به زودی شاهد بهره برداری این کانال جهت انتقال و هدایت آبهای سطحی به رودخانه کن خواهیم بود.

مشاهده در وبسایت منبع