آزادی سیصد نفر دیگر از متهمان آشوب های اخیر/ نقش فضای مجازی در آشوب ها

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مورد تحلیل آشوب های اخیر در کشور، اظهار داشت: نارضایتی ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیب های اجتماعی، به عنوان بستر و زمینه ساز آشوب ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است، اما با این ...

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مورد تحلیل آشوب های اخیر در کشور، اظهار داشت: نارضایتی ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیب های اجتماعی، به عنوان بستر و زمینه ساز آشوب ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است، اما با این وجود، توجیهی برای آشوب های اخیر نیست و لذا در تبیین علل شکل گیری این حوادث، باید به انتشار فراخوان ها در فضای مجازی و موج سواری آمریکا، گروهک ها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه کرد.
وی با رد این نظر که جرقه آشوب ها در مشهد زده شد، اظهار داشت: پیش از حادثه مشهد نیز برخی عوامل ضد انقلاب از طریق فضای مجازی تحرکاتی در تهران انجام داده بودند که با هوشیاری پلیس و برخی نهادهای امنیتی خنثی شد.

نقش برخی جریان های سیاسی در تخریب ها

جعفری دولت آبادی علت دیگر آشوب ها را، نقش برخی جریان های سیاسی در تخریب وجهه جمهوری اسلامی دانست و افزود: اهداف این جریانات سیاسی، سیاه نمایی و ایجاد واگرایی و تشدید اختلاف ها میان مسئولان و نهایتا سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولان است.

دادستان تهران اعتماد مردم نسبت به مسئولان را سرمایه ای اجتماعی دانست که ورود آسیب به این سرمایه که در پروژه آمریکایی ها مورد توجه قرار گرفته بود، از طریق طرح مکرر مشکلات اقتصادی و معیشتی، سیاه نمایی و بزرگ نمایی برخی مشکلات در جهت کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان است.

فضای مجازی عامل شتاب دهنده به جریان آشوب ها

جعفری دولت آبادی فضای مجازی را عامل شتاب دهنده به جریان آشوب ها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویت سازی و گفتمان سازی مورد توجه قرار داد و افزود: ارتباط آشوبگران به یکدیگر از طریق فضای مجازی صورت گرفت. در هویت سازی، افراد فریب خورده را به اقدامات مخرب تشویق کردند. همچنین گفتمان سازی آنها از نوع تعارض با اهداف انقلاب بود و سبقه ضد امنیتی و آشوب گرانه داشت.

وی گفتمان ایجاد شده در فضای مجازی که منتهی به آشوب ها شد را غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریک آمیز و آشوب گرانه ارزیابی کرد و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوب ها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده هجده تا سی و پنج ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند. همچنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمی شد و در صورت حضور، تعداد آنها بسیار کم بود، ضمن اینکه اقدامات این متهمان مانند آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت المال که در تعارض با منافع ملی است، موید این نکته است که آشوب های اخیر ناشی از تحریک به آشوب بوده است.

دادستان تهران علت دیگری که شتاب دهنده آشوب ها بود را دمیدن روح یاس و ناامیدی در جامعه دانست و با اشاره به اینکه انسان ها به امید زنده هستند، اظهار داشت: عده ای که به واقعیت های کشور دسترسی نداشتند و آگاه نبودند، از طراحی دشمن که ریشه در جریان سلطه دارد، غافل بودند.

جعفری دولت آبادی تداوم سیاه نمایی، بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی و معیشتی، اعتراضات و تجمعات را راهکار دیگر دشمن در دامن زدن به آشوب ها بود و افزود: امروزه متاسفانه انتشار اخبار فساد بیش از آنکه نمایانگر اصل مبارزه با فساد باشد، در جهت فاسد نشان دادن مسئولان نظام است و لذا ما با یک تناقض مواجه هستیم به این شرح که اگر اخبار پرونده های قضایی مربوط به فساد را اعلام نکنیم، مفسدان امور خود را پیش خواهند برد،و اگر در این خصوص اطلاع رسانی کنیم، بدون این که اقدامات قضایی در مقابله با فساد بیان شود، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت.

وی انتشار اخبار فساد به نحوی که فراتر از اطلاع رسانی پیرامون اخبار مربوط به مبارزه با فساد باشد را، موجب دامن زدن به یاس و ناامیدی مردم و از عوامل شتاب دهنده نارضایتی ها دانست.


مشاهده در وبسایت منبع