غیبت رئیس و چهار عضو جلسه شورا را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر کرج با توجه به عدم حضور رئیس و ۴ عضو شورا، کنسل شد. در این جلسه، حاجی قاسمی، زارع، رسولی، خستو، محمدی، مهدوی، خلیلی اردکانی و سلیم نژاد، حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر کرج با توجه به عدم حضور رئیس و 4 عضو شورا، کنسل شد.

در این جلسه، حاجی قاسمی، زارع، رسولی، خستو، محمدی، مهدوی، خلیلی اردکانی و سلیم نژاد، حضور داشتند.

مهدی حاجی قاسمی، گفت: براساس دعوتنامه شماره 3937 مورخ 23 ماه جاری و بنا به درخواست 8 نفر از اعضای شورا مبنی بر تشکیل جلسه فوق العاده در روز یکشنبه 24 دی، ساعت 13:30 به امضای ریاست شورا با توجه به عدم حضور تعدادی از اعضا، امروز تشکیل نشد.

وی با عنوان اینکه کمیته تلفیق، این هفته، جلسه نخواهد داشت، اظهار داشت: با توجه به حجم کارهای ارسال شده از طرف شهرداری، چهارشنبه این هفته جلسه علنی طبق روال گذشته روز چهارشنبه، تشکیل خواهد شد.

حاجی قاسمی به کسالت رئیس شورا،  اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم غیبت سایر اعضا نیز موجه باشد.


مشاهده در وبسایت منبع