نوری: شهردار تهران گزارشی از میزان مبارزه با فساد به صحن شورا ارائه دهد

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران بعد از استماع گزارش شهردار از عملکرد مدیریت شهری گذشته گفت: ۱۰۹هکتار باغات به مسکونی تبدیل شده، ۷۲درصد از طرح تفصیلی انجام نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، زهرا صدراعظم نوری اظهار کرد: عملکرد شهرداری تهران در پسماند اصلا قابل دفاع نیست.
وی افزود: شهرداری تهران با پیمانکار قرارداد برف روبی بسته است، این در حالی است که ما اساسا برفی در تهران نداریم.

نوری ادامه داد: شعار شورای شهر مبارزه با فساد است و از شهرداری تهران می خواهم که برخورد جدی با مفسدان انجام گیرد.

رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در پایان اضافه کرد: شهرداری در بازه زمانی به ما بگوید که چه اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام داده و برنامه ارایه کند.

مشاهده در وبسایت منبع