وجدان کاری و دستاوردهای آن + گزارش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد ، وجدان و کار،دو مقوله هستندکه اگر همراه هم باشند بزرگترین موفقیت ها ودستآوردها را به دنبال دارد. یکی از کارشناسان روانشناسی می گوید، افراد در مقابل کاری که به آنان محول میشود باید تعهد داشته باشند.

وجدان کاری اعتقادات درونی آدمهاست که تاثیر مستقیمی بر موفقیت در جامعه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد ، وجدان و کار،دو مقوله  هستندکه اگر همراه هم باشند بزرگترین موفقیت ها ودستآوردها را به دنبال دارد.                        

یکی از  کارشناسان روانشناسی  می گوید، افراد در مقابل کاری که به آنان محول میشود باید تعهد داشته باشند. و احساس مسئولیت کنند. شانه خالی کردن از  تعهد  و  نیمه رها کردن کار از رفتار های نادرست انسانهاست.

 یوسفی  در ادامه می گوید : .وقتی کاری را متعهد میشویم  نباید زمان و هزینه آن در نظر گرفته شود بلکه کار تقبل شده باید به درستی انجام شود چرا که کار امانتی است که باید مطلوب انجام شود.

 یکی ازماموستایان مهابادی هم باورش بر این است که در واقع وجدان  برگرفته از باور و اعتقادات درونی آدمی  و همان ایمانی است که در درون انسان  شکل می گیرد و وجدان همان نیرویی است که انسان را وادار به سالم کار کردن میکند و فرد باید خدا و مصلحت کار را در نظر بگیرد  تا در جامعه اختلال ایجاد نشود.

در واقع وجدان کاری،  عنایت الهی به بنده است تا توشه آخرتی داشته باشد وجامعه هم به رستگاری وقله های سعادت وپیشرفت رهنمون شود.


مشاهده در وبسایت منبع