بلایی که سرباز بریتانیایی بر سر دختر جوان آورد چه بود ؟

ماموران پلیس در زمان بازداشت این قاتل چندین بسته مواد مخدر را در میان وسایل شخصی او پیدا کردند. این سرباز در بازجویی ها مدعی شد تاکنون چندین بار در انگلیس بخاطر قاچاق مواد با همدستی برادرش بازداشت شده و برای شروع زندگی جدیدی به تایلند سفر کرده و درگیر این پرونده قتل شده ...

ماموران پلیس  در زمان بازداشت این قاتل چندین بسته مواد مخدر را در میان وسایل شخصی او پیدا کردند.

 

این سرباز در بازجویی ها مدعی شد تاکنون چندین بار در انگلیس بخاطر قاچاق مواد با همدستی برادرش بازداشت شده و برای شروع زندگی جدیدی به تایلند سفر کرده و درگیر این پرونده قتل شده است.

 

او سقوط مرگبار دختر جوان را یک حادثه دانسته و خود را در این پرونده بیگناه خوانده است.

 

 

 

رکنا

 


مشاهده در وبسایت منبع