برنامه جامع خشکسالی سریع تر تدوین شود

ایسنا: سید موسی خادمی، استاندار لرستان در جلسه اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد: باید الگوی کشت استان طراحی و به دنبال آن اجرا شود و اگر کسی از این کار عدول کرد، حمایت نشود و عواقب آن متوجه خودش باشد.

استاندار لرستان گفت: برنامه جامع خشکسالی سریع‌تر تدوین شود.
ایسنا: سید موسی خادمی، استاندار لرستان در جلسه اقتصاد مقاومتی استان تأکید کرد: باید الگوی کشت استان طراحی و به دنبال آن اجرا شود و اگر کسی از این کار عدول کرد، حمایت نشود و عواقب آن متوجه خودش باشد.
وی با بیان اینکه 68 درصد نسبت به سال گذشته کاهش بارندگی داشته‌ایم، افزود: اگر این شرایط ادامه داشته باشد، بدون شک سال سختی در پیش خواهیم داشت و باید برنامه جامع خشکسالی سریع‌تر تدوین و با الگوی کشت سازگار باشد.

خادمی با اشاره به مزایای کشت زعفران و تأکید بر توسعه آن در لرستان، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 218 هکتار سطح زیرکشت زعفران است که سال آینده باید به بیش از 900 هکتار برسد و برای سال 1400 باید حدود 4000 هکتار باشد. با توجه به اینکه زعفران در یکی دو سال اول فروش آنچنانی ندارد باید از کشاورزان حمایت‌های مقطعی داشته باشیم.

وی افزود: برای اینکه کاهش آب کمتری داشته باشیم، نیاز است از کشت محصولات کم‌آب و یا باغات دیم استفاده کنیم.

 خادمی بیان کرد: گزارش‌هایی از برخی مدیران داریم که جزو دستگاه‌های برتر کشور هستند و این آمار با وضعیت موجود استان هم‌خوانی ندارد و باید اطلاعات و گزارش‌های دقیق‌تری ارائه دهند.

مشاهده در وبسایت منبع