دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری تشکیل نشد

محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: موکلم امروز یک شنبه - ۲۴ دی ماه- به دادگاه آورده شد اما به دلیل این که دادگاه مرا به عنوان وکیل مدافع نپذیرفت و موکلم هم اعلام کرد که بدون حضور وکیل مدافع در جلسه دادگاه حاضر نمی شود، جلسه دادگاه تشکیل نشد.

وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری گفت: جلسه دادگاه موکلم که قرار بود امروز (یکشنبه) برگزار شود، تشکیل نشد.

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موکلم امروز یک‌شنبه - 24 دی‌ماه- به دادگاه آورده شد اما به دلیل این‌که دادگاه مرا به عنوان وکیل‌مدافع نپذیرفت و موکلم هم اعلام کرد که بدون حضور وکیل‌مدافع‌ در جلسه دادگاه حاضر نمی‌شود، جلسه دادگاه تشکیل نشد.

وی افزود: بعد از تشکیل نشدن جلسه دادگاه، موکلم به زندان بازگردانده شد.

وکیل‌مدافع سرکرده گروه عرفان حلقه 20 دی ماه به ایسنا گفته بود که ظاهرا 24 دی‌ ماه برای رسیدگی برای پرونده موکلم از سوی دادگاه، تعیین شده و قرار است این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل‌مدافع سرکرده گروه عرفان حلقه پیش از این نیز به نقل از دادگاه مربوطه گفته بود که ما وکلایی را قبول می‌کنیم که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند

انتهای پیام


مشاهده در وبسایت منبع