جلسه مطبوعاتی مدیریت شهری کرج تشکیل نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود دعوت دیر هنگام نائب رئیس شورای شهر کرج پیرامون مسایل مدیریت شهری، این جلسه تشکیل نشد. علی رغم حضور خبرنگاران در این نشست به دلیل عدم حضور منصور وحیدی، جلسه ساعت ۱۹ تشکیل نشد و برای دومین بار، خبرنگاران دست خالی از ساختمان شورا خارج شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود دعوت دیر هنگام نائب‌رئیس شورای‌شهر کرج پیرامون مسایل مدیریت شهری، این جلسه تشکیل نشد.

علی‌رغم حضور خبرنگاران در این نشست به‌دلیل عدم حضور منصور وحیدی، جلسه ساعت 19 تشکیل نشد و برای دومین بار، خبرنگاران دست خالی از ساختمان شورا خارج شدند.

 


مشاهده در وبسایت منبع