آخرین سلفی دانشجویان نفتکش سانچی

به گزارش پایگاه ۵۹۸ ، آخرین عکس سلفی سه دانشجوی دانشگاه آزاد واحد خارک (سعید دهقانی، پوریا عیدی پور، سجاد عبداللهی) که در نفتکش سانچی حضور داشتند.

به گزارش پایگاه ۵۹۸ ، آخرین عکس سلفی سه دانشجوی دانشگاه آزاد واحد خارک (سعید دهقانی، پوریا عیدی پور، سجاد عبداللهی) که در نفتکش سانچی حضور داشتند.

مشاهده در وبسایت منبع