دود ناشی از سهل انگاری در آسمان قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئول تیم عملیات اطفای حریق آتش نشانی قم گفت: حدود ساعت ۱۸ امروز با اعلام به ایستگاه های آتش نشانی مستقر در منطقه پردیسان مبنی بر وجود آتش سوزی در ورودی شهرک دستگاه ها و نیروهای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.

دود ناشی از آتش سوزی در باغی مقابل منطقه پردیسان آسمان قم را فراگرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئول تیم عملیات اطفای حریق آتش نشانی قم گفت: حدود ساعت 18 امروز با اعلام به ایستگاه های آتش نشانی مستقر در منطقه پردیسان مبنی بر وجود آتش سوزی در ورودی شهرک دستگاه ها و نیروهای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.

آقای رستمی افزود: در این منطقه مقدار زیادی ضایعات و چوب و هیزم و شاخ و برگ خشک شده درخت وجود داشته که به احتمال زیاد عامل انسانی در ایجاد آن دخیل بوده است.

وی ادامه داد: کارشناسی های تکمیلی در اولین فرصت انجام خواهد شد.

مسئول تیم عملیات اطفای این حریق از وجود پنج تیم عملیاتی از نقاط مختلف شهر برای مهار این آتش خبر داد و گفت: خوشبختانه این آتش سوزی خسارت جانی در بر نداشته اما آلودگی زیست محیطی شدیدی برای قم به ویژه منطقه پردیسان ایجاد کرده است.

آقای رستمی افزود: گسترش آتش مهار شده است و آنچه که کار را برای اطفای کامل حریق سخت کرده تاریکی هوا و فاصله محل آتش سوزی با محدوده استقرار ماشین های آتش نشانی است.

گفتنی است دود حاصل از این آتش به حدی بود که در محدوده آن وسعت دید را کاسته بود.


مشاهده در وبسایت منبع