ریزش سنگ در محور شیرگاه حادثه ساز شد

مهرداد زمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سوادکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ریزش یک تخته سنگ از کوه در محور شیرگاه - زیرآب سبب بروز حادثه شد افزود: ریزش سنگ و برخورد آن با نیوجرسی و کامیون سبب واژگونی یک دستگاه کامیون در این محور شده است.

ریزش یک تخته سنگ شامگاه یکشنبه در محور شیرگاه - زیرآب در شهرستان سوادکوه سبب بروز حادثه شد.مهرداد زمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سوادکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ریزش یک تخته سنگ از کوه در محور شیرگاه - زیرآب سبب بروز حادثه شد افزود: ریزش سنگ و برخورد آن با نیوجرسی و کامیون سبب واژگونی یک دستگاه کامیون در این محور شده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات نداشته است گفت: هم اکنون تردد از طریق کنارگذار در حال انجام است و بازگشایی کامل مسیر با تلاش نیروهای راهداری در حال اقدام است.مشاهده در وبسایت منبع