دل نوشته ابوطالبی برای سرنشینان کشتی سانچی

مشاور رئیس جمهوری در دلوشته ای برای سرنشینان کشتی سانچی نوشت: آتش، فقط در خشکی (پلاسکو) ما را داغدار نمی کند؛ در اقیانوس (سانچی) هم که بر جان ما فتد، همین بنا را دارد.

مشاور رئیس‌جمهوری در دلوشته‌ای برای سرنشینان کشتی سانچی نوشت: آتش، فقط در خشکی (پلاسکو) ما را داغدار نمی‌کند؛ در اقیانوس (سانچی) هم که بر جان ما فتد، همین بنا را دارد.

به گزارش ایسنا، در دل نوشته حمید ابوطالبی مشاور رئیس‌جمهوری که در صفحه شخصی او در اینستاگرام منتشر شده، آمده است: «‏آتش، فقط در خشکی (پلاسکو) ما را داغدار نمی‌کند؛ در اقیانوس (سانچی) هم که بر جان ما فتد، همین بنا را دارد.

در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست

این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع»


مشاهده در وبسایت منبع