پایان غمبار سرنوشت سرنشینان نفتکش سانچی ...

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از شانگهای؛ با زبانه کشیدن شعله های آتش و متصاعد شدن دود فراوان اوضاع برای نجات سرنشینان نفتکش ایرانی پیچیده شد و غم و اندوه فضای اتاق بحران را فرا گرفت.

تمام تلاش ها و امکانات به کار گرفته شد تا سرنشينان نفتکش ايراني نجات يابند اما سرنوشت آنها به گونه اي ديگر رقم خورد.

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما از شانگهاي؛ با زبانه کشيدن شعله هاي آتش و متصاعد شدن دود فراوان اوضاع براي نجات سرنشينان نفتکش ايراني پيچيده شد و غم و اندوه فضاي اتاق بحران را فرا گرفت.

 

 

با صداها:

1ـ گفتگوي ربيعي با يکي از تکاوران ارتش
2ـ شيه چون وي ... فرمانده عمليات امداد چين
3ـ محمد راستاد ... سخنگوي رسيدگي به وضعيت امداد نفتکش
4ـ گفتگوي ربيعي با همسر يکي از دريانوردان
5ـ سيروس کيان ارثي ... مدير عامل شرکت ملي نفتکش


مشاهده در وبسایت منبع