وقتی نانوربات ها سلول های توموری را از بین می برند + فیلم

محققان موفق شدند برای اولین بار از ربات هایی در ابعاد نانو در پستانداران استفاده کنند که با مسدود کردن خون در اطراف سلول های توموری، کم کم آنها را از بین می برند.


مشاهده در وبسایت منبع