گتوزو با حقوق سالیانه ۱۲۰ هزار یورو، کمترین دستمزد را در بین سرمربیان سری آ می گیرد

طرفداری- جنارو گتوزو در بین سرمربیان ۲۰ تیم سری آ با دستمزد سالیانه ۱۲۰ هزار یورو، کمترین درآمد را دارد. در اصل او با همان دستمزدی که در تیم جوانان میلان کار می کرد، در تیم بزرگسالان نیز فعالیت می کند.

سرمربی روسونری ها با کمترین درآمد ممکن، این تیم را متحول کرده است.

طرفداری- جنارو گتوزو در بین سرمربیان 20 تیم سری آ با دستمزد سالیانه 120 هزار یورو، کمترین درآمد را دارد. در اصل او با همان دستمزدی که در تیم جوانان میلان کار می کرد، در تیم بزرگسالان نیز فعالیت می کند.

گاتزتا دلو اسپورت، در گزارشی به مقایسه دستمزد سالیانه مربیان سری آ پرداخته است. در این گزارش، گتوزو با حقوق 120 هزار یورو در سال، کمترین درآمد را بین مربیان سری آ دارد. او طبق قرارداد قبلی اش در تیم جوانان، به کارش در میلان ادامه می دهد. نفر نوزدهم این لیست، فابیو پکیا، سرمربی هلاس وروناست که برای هر فصل 250 هزار یورو می گیرد.

الگری با 7 میلیون یورو و اسپالتی با 4 میلیون یورو، بیشترین دستمزد سالیانه را دارند. مونتلا، سرمربی سابق میلان نیز هر فصل 3 میلیون یورو دریافت می کرد.


مشاهده در وبسایت منبع