رسمی؛ باشگاه دورتموند قرارداد واتسکه را تمدید کرد

طرفداری - راینهارد رائوبال رئیس باشگاه دورتموند تصمیم به ادامه همکاری با هانس یواخیم واتسکه دارد و برای همین قرارداد جدیدی با این مدیر باسابقه امضا شد. واتسکه حضوری ۱۳ ساله در دورتموند داشته و رائوبال پس از تمدید قرارداد مدیر عامل کنونی باشگاه گفت: از سال ۲۰۰۵ تاکنون که هانس ...

باشگاه دورتموند قرارداد مدیر عاملش را تمدید کرد.

طرفداری - راینهارد رائوبال رئیس باشگاه دورتموند تصمیم به ادامه همکاری با هانس یواخیم واتسکه دارد و برای همین قرارداد جدیدی با این مدیر باسابقه امضا شد. واتسکه حضوری 13 ساله در دورتموند داشته و رائوبال پس از تمدید قرارداد مدیر عامل کنونی باشگاه گفت:

از سال 2005 تاکنون که هانس یواخیم واتسکه و توماس ترس در باشگاه حضور دارند پیشرفت بسیار زیادی از نظر ورزشی و اقتصادی داشته ایم. می خواهیم با تمدید قرارداد این دو اعتماد خود به آن ها را نشان دهیم. 

قرارداد قبلی واتسکه تا پایان سال 2019 اعتبار داشت و قرارداد جدید او را تا پایان ژانویه 2022 در باشگاه نگه می دارد. همچنین قرارداد توماس ترس به عنوان مسئول مالی و سازمانی باشگاه تا 2022 تمدید شد. باشگاه دورتموند همچنین امروز با کارستن کرامر قراردادی تا پایان سال 2022 امضا کرد. کرامر از ابتدای مارس 2018 فعالیتش در باشگاه دورتموند را به عنوان مسئول فروش و بازاریابی دیجیتال آغاز می کند.


مشاهده در وبسایت منبع