دونالد ترامپ و کاهش قدرت نرم ایالات متحده

اینکه یک دولت چه عملکردی در داخل کشور، در نهادهای بین المللی و یا در سیاست خارجی دارد می تواند دیگران را تحت الشعاع قرار دهد. ترامپ در تمام حوزه های مذکور سیاست های جذاب امریکایی را بر عکس اجرا کرده است.


مشاهده در وبسایت منبع