(ویدئو) پیش بازی سرخابی ها در لیگ قهرمانان

در این ویدئو نشست خبری سرخابی های پایتخت در لیگ قهرمانان آسیا را مشاهده می کنید.


مشاهده در وبسایت منبع