محمود احمدی نژاد را هم به دادگاه راه ندادند

گروه سیاسی: محمود احمدی نژاد که به همراه اسفندیار رحیم مشایی برای شرکت در دادگاه حمید بقایی به محل دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده بود، پس از آنکه مسئولان مربوطه به آنها اجازه شرکت در جلسه دادگاه را ندادند، رییس جمهور سابق روی پله های دادگاه برای مردم و رسانه ها سخن گفت.


مشاهده در وبسایت منبع