معماران در حوزه فرهنگ و معماری رفوگر سنت هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهدی حجت در جمع دانشجویان معماری دانشگاه شهید بهشتی در اداره بافت و بناهای تاریخی شهر تهران، گفت: معماری و بافت سنتی در شهرهای ایران متاثر از قانونمنـدی و رعایت ضوابط و معیارهایی اسـت که طرح ...

معماری تاریخی و متسلسل ما اگرچه در زمان های مختلف، اشکال متفاوت به خود گرفته است اما کلیات آن حول یک محور کلی و استوار پایدار بوده و متعلق به مردم این مرز و بوم و بر طبق اقلیم و باورهای آنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهدی حجت در جمع دانشجویان معماری دانشگاه شهید بهشتی در اداره بافت و بناهای تاریخی شهر تهران، گفت: معماری و بافت سنتی در شهرهای ایران متأثر از قانونمنـدی و رعایت ضوابط و معیارهایی اسـت که طرح‌واره‌های آن در ذهن معماران گذشته طی هزاره های گذشته شکل گرفته و نتیجه آن وحدت و هماهنگی اســت که در معماری سنتی ایران مشخص است. وی با اشاره به این که معماران و شهرسازان در حوزه فرهنگ و معماری رفوگران سنت هستند و باید به جای توجه صرف به جنبه های کالبدی بر جنبه های زندگی انسانها تمرکز کنند، تصریح کرد: همان طور که در رفوی یک تکه آسیب دیده از فرش، نمی توان خلاقیتی بی ربط به کار بست و بدون توجه به قواعد حاکم بر نقش و رنگ به شکلی نا هماهنگ با نقش اصلی فرش رفوگری نمود لازم است در بحث طراحی، به معماری ایرانی _ اسلامی توجه داشت و از سنت و قوانین گذشته پیروی نمود به شکلی که نتیجه حاصل از آن حتی در صورت تغییر ظاهری، پاسخگوی قوانین اصلی و سنتی باشد.
معاون شهردار تهران با اشاره به معماری دوره سلجوقی و صفوی و قاجار به عنوان معماری سنتی این مرز و بوم افزود : معماری تاریخی و متسلسل ، واجد عناصری است که متعلق به مردم این مرز و بوم و بر طبق اقلیم و باورهای آنان است اما مدرنیته و تقلید از معماری سایر ملل باعث شده است در روزگار معاصر اصل طراحی همساز و همسو با اصول معماری سنتی ما زیر پا گذارده شود.

*خروج از فهرست ثبت ملی، شرط صدور پروانه ساخت «برج های کاخ ورسای»

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به انتشار طرحی با عنوان "برج های کاخ ورسای" در فضای مجازی گفت : تاکنون هیچ طرحی برای دریافت مجوز به شهرداری تهران ارائه نشده ، ضمن اینکه صدور هر گونه مجوز منوط به اخذ تایید از ناظران و کارشناسان شهرداری است.
مهدی حجت با اشاره به روند صدور مجوز برای ساختمان های بلندمرتبه گفت: صدور مجوز در چنین مواردی نیازمند تایید کارشناسان کمیسیون ماده 100 و همچنین کارشناسان و ناظران شهرداری تهران اعم از اداره کل تدوین ضوابط و اداره کل معماری و ساختمان است.
وی افزود : پس از بررسی، در صورت انطباق کامل طرح با مواد قانونی و تایید کارشناسان، مجوز ساخت صادر می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به انتشار اخبرای درباره طرحی موسوم به "برج های کاخ ورسای" گفت: تاکنون هیچ درخواستی برای دریافت مجوز به شهرداری تهران ارائه نشده است و در صورت ارائه طرح نیز روند کار مانند سایر موارد، طبق قانون پیگیری می شود.
حجت با تاکید بر اینکه «صدور هر گونه مجوز برای ساخت و ساز در کاخ ورسای نیازمند خروج بنا از فهرست ثبت ملی است» بیان کرد : شهرداری تهران تا زمان دریافت درخواست مجوز برای ساخت برج در کاخ ورسای نمی تواند در این خصوص اظهار نظر کند.
 

مشاهده در وبسایت منبع