کشف جسد یک مرد در پارک ملت

ساعت ۱۱:۲۴ روز گذشته ماموران کلانتری ۱۴۵ ونک در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند جسد یک مرد در پارک ملت کشف شده است. با اعلام مراتب به بازپرس امور جنایی تهران، دستور انتقال جسد متوفی برای بررسی علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی صادر شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه ...

کشف جسد یک مرد در پارک ملت

جامعه > حوادث - تسنیم نوشت: جسد یک مرد در پارک ملت کشف شد.

 ساعت 11:24 روز گذشته مأموران کلانتری 145 ونک در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند جسد یک مرد در پارک ملت کشف شده است.

با اعلام مراتب به بازپرس امور جنایی تهران، دستور انتقال جسد متوفی برای بررسی علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی صادر شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

47234


مشاهده در وبسایت منبع