نشانی جدید دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه سیاست توسعه قضایی و تسهیل در امر ارائه خدمات قضایی به شهروندان تهرانی، ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) به بهره برداری رسید.

نشانی جدید دادگاه های تجدیدنظر استان تهران اعلام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه سیاست توسعه قضایی و تسهیل در امر ارائه خدمات قضایی به شهروندان تهرانی، ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) به بهره برداری رسید. دادگاه های تجدید نظر استان تهران از روز شنبه پنجم اسفند در ساختمان جدید به ارائه خدمات قضایی خواهد پرداخت.
مراجعان برای اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های71- 66974370 (روابط عمومی و ارتباطات) تماس بگیرند.
نشانی ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) ، بالاتر از میدان هروی – خیابان وفامنش است.
 

مشاهده در وبسایت منبع