نخستین همایش ملی «امید اجتماعی در ایران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش ملی «امید اجتماعی در ایران»، به همت موسسه رشد، حمایت، اندیشه (رحمان) و با همکاری نهادهای علمی، پژوهشی و مدنی، اسفندماه سال جاری برگزار می شود. قرار است همایش ملی «امید اجتماعی در ایران»، با محوریت «چیستی مفهوم و دستاوردهای نظری در حوزه ...

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش ملی «امید اجتماعی در ایران»، به همت موسسه رشد، حمایت، اندیشه (رحمان) و با همکاری نهادهای علمی، پژوهشی و مدنی، اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
قرار است همایش ملی «امید اجتماعی در ایران»، با محوریت «چیستی مفهوم و دستاوردهای نظری در حوزه امید اجتماعی»، «وضعیت امید اجتماعی در ایران»، «سبب شناسی امید اجتماعی و آثار و پیامدهای آن» و «راهکارهای ارتقای امید اجتماعی» برگزار شود.

محورهای همایش:

چیستی مفهوم و دستاوردهای نظری در حوزه امید اجتماعی

تعاریف، مفاهیم مرتبط، پیشینه، شاخص ها و مولفه ها

دیدگاه ها، نظریه ها و تحولات مفهومی و نظری امید اجتماعی

دیدگاه ها و نظریه های بومی در حوزه امید اجتماعی

وضعیت امید اجتماعی در ایران

ترسیم سیمای امید اجتماعی در ایران

تغییرات امید اجتماعی در دهه های مختلف

فرهنگ و خلق وخوی ایرانی و امید اجتماعی

امید اجتماعی در تحقیقات و پیمایش های ملی

امید اجتماعی و گروه های هدف (جوانان، زنان، سالمندان و بازنشستگان، قومیت ها، نخبگان، اقلیت هاو…)

نخبگان، روشنفکران و امید اجتماعی

سبب شناسی امید اجتماعی و آثار و پیامدهای آن

امید اجتماعی و مسائل فرهنگی:آموزش، رسانه، خرده فرهنگ ها و…

امید اجتماعی و مسائل اقتصادی:فقر، بیکاری و…

امید اجتماعی و مسائل اجتماعی: الگوهای خانوادگی، آسیب های اجتماعی، نهادهای مردمی و…

امید اجتماعی و مسائل سیاسی:مبانی حقوق، قدرت، سازمان های دولتی، ساختار حکومتی و…

راهکارهای ارتقای امید اجتماعی

راه های پیشگیری و کاهش ناامیدی اجتماعی

راهکارهای مداخله ای افزایش امید اجتماعی

راهکارهای سیاستی ارتقای امید اجتماعی

منبع: مهر

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفا رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.

مشاهده در وبسایت منبع