حدود ۵ میلیون گردشگر روس سال گذشته به ترکیه سفر کردند

داده های مرکز آمار اداره مهاجرت ترکیه نشان می دهد که سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۸۲ شهروند روسیه با عبور از گذرگاه های مرزی وارد ترکیه شده اند و جایگاه نخست گردشگر خارجی در کشور را به خود اختصاص دادند.

داده های مرکز آمار اداره مهاجرت ترکیه نشان می دهد که سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۸۲ شهروند روسیه با عبور از گذرگاه های مرزی وارد ترکیه شده اند و جایگاه نخست گردشگر خارجی در کشور را به خود اختصاص دادند.
بر این اساس٬ در لیست مسافران خارجی به ترکیه بعد از روسیه٬ آلمان با ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۲۰۶ نفر در رده دوم٬ ایران با ۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۸۱۲ نفر در جایگاه سوم قرار گرفته است.

شهروندان کشورهای گرجستان، بلغارستان، انگلستان، اوکراین، عراق، هلند و آذربایجان نیز به ترتیب در رده های بعدی گردشگران خارجی در ترکیه جای گرفته اند.

با توجه به آمار ورود و خروجها در سال گذشته، این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. تعداد گردشگران خارجی که وارد ترکیه شده اند در سال ۲۰۱۶، حدود ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۴۷۱ نفر بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۷ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۷۴۵ نفر به ۳۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۲۱۶ نفر رسیده است.
همچنین سال گذشته، تعداد گردشگرانی که از ترکیه خارج شده اند در سال گذشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۶ در حدود ۷ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۲۴۳ نفر افزایش یافته و به ۳۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۵۱۶ نفر رسید.

با توجه به آمار ورود و خروجها در سال گذشته٬ شاهد افزایش این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۶ هستیم. تعداد گردشگران خارجی که وارد ترکیه شده اند در سال ۲۰۱۶، در حدود ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۴۷۱ نفر بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۷ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۷۴۵ نفر به ۳۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۲۱۶ نفر رسیده است.

همچنین سال گذشته، تعداد گردشگران که از ترکیه خارج شده اند در سال گذشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۶ در حدود ۷ میلیون ۳۱۵ هزار ۲۴۳ نفر افزایش یافته و به ۳۲ میلیون ۳۳ هزار ۵۱۶ نفر رسید.

منبع : عصر ایران

مشاهده در وبسایت منبع