روایت حبیب زاده از موافقت شورا برای توسعه مدیریت حمل و نقل

به گزارش ایلنا، افشین حبیب زاده با انتشار عکسی در توییتر خود نوشت: پس از موافقت اعضای شورا با انتقال ۱۸۰ میلیارد از توسعه مدیریت به حمل و نقل و ترافیک، امروز جدول بالا برای نوسازی وسایل نقلیه از ردیف مذکور به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، افشین حبیب‌زاده با انتشار عکسی در توییتر خود نوشت: پس از موافقت اعضای شورا با انتقال ۱۸۰ میلیارد از توسعه مدیریت به حمل و نقل و ترافیک، امروز جدول بالا برای نوسازی وسایل نقلیه از ردیف مذکور به تصویب رسید. 

۸۰ درصد تسهیلات با سود ۶%

۱۲ درصد یارانه تسهیلات

 2

57633163


مشاهده در وبسایت منبع