دستور فوری شهرداری ارومیه برای رسیدگی به وضعیت پل آذربایجان

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حضرت پور، شهردار ارومیه پس از انتشار تصویری در کانالی و ادعای آن مبنی بر ترک خوردگی و همچنین علیرغم صدور اطلاعیه از سوی معاونت امور زیربنایی به جوان کیا، معاون زیربنایی شهرداری دستور داد تا نسبت به این مسئله رسیدگی و صحت و سقم آن را به مردم ...

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حضرت پور، شهردار ارومیه پس از انتشار تصویری در کانالی و ادعای آن مبنی بر ترک‌خوردگی و همچنین علیرغم صدور اطلاعیه از سوی معاونت امور زیربنایی به جوان کیا، معاون زیربنایی شهرداری دستور داد تا نسبت به این مسئله رسیدگی و صحت و سقم آن را به مردم گزارش دهد.

وی افزود: تا اتمام بررسی کسی حق موضع‌‌گیری در این خصوص را ندارد.

شهردار ارومیه تاکید کرد: ما از پول مردم و برای مردم پل می‌سازیم و آنها خود ناظر اجرای عملیات عمرانی هستند


مشاهده در وبسایت منبع